Финансиране

 

Сподели

 

Съобщения

Съобщение – безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG16RFOP002-2.040

Съобщение – безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG05М9ОП001-1.008-0153-С01/04.07.2018

Съобщение – безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG16RFOP002-2.077

Съобщение – безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG16RFOP002-2.050 „МИГ Белово, Септември, Велинград – Подобряване на производствения капацитет в МСП”

Съобщение – безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG-RRP-3.004 "Tехнологична модернизация в предприятието" по Национален план за възстановяване и устойчивост

Тръжни процедури

Публична покана 1 за търг с финансовата подкрепа на Норвежки финансов механизъм 2014-2021 по програма „Развитие на бизнеса, иновации и МСП в България“

Прекратена процедура – Публична покана 2 за търг с финансовата подкрепа на Норвежки финансов механизъм 2014-2021 по програма „Развитие на бизнеса, иновации и МСП в България“

Публична покана 3 за търг с финансовата подкрепа на Норвежки финансов механизъм 2014-2021 по програма „Развитие на бизнеса, иновации и МСП в България“

Публична покана за търг с финансовата подкрепа на Европейски фонд за регионално развитие по програма „Подобряване производствения капацитет на МСП“

Публична покана за търг с финансовата подкрепа на на Национален план за възстановяване и устойчивост по програма „Технологична модернизация в предприятието“